Oude Wetering

Foto

Deze dorpskern is samen met Roelofarendsveen de grootste van Kaag en Braassem. Het dorp komt als eerste in 1342 in de boeken voor en richt zich in die tijd op de visserij en zeilvaart. Nog steeds zijn er zeilscholen, jachthavens en worden er boten verhuurd. Het Braassemermeer is dan ook dichtbij.

De detailhandel in de gemeente Kaag en Braassem is hoofdzakelijk geconcentreerd in de dorpen Oude Wetering, Roelofarendsveen en Leimuiden. In het centrum van Oude Wetering bevindt zich het winkelcentrum De Meerkreuk. Elke vrijdagochtend is er markt.

Oude Wetering, sociale cohesie in een historische omgeving

De familie Zoet is al vele generaties verbonden aan Oude Wetering, het dorp dat door allerlei oorzaken er niet in slaagde uit te groeien tot een grote stad. 'Het was dé havenplaats aan het vroegere Haarlemmermeer,' aldus Leon Zoet, eigenaar van een bouwmaterialen- en doe-het-zelfonderneming.

Handel en religie
'Oude Wetering lag toen echt aan de kust van een groot meer', vertelt Zoet. 'Er kwam veel handel langs. De sporen ervan kun je nu nog steeds vinden. Er was voldoende plek voor de reiziger om te overnachten.' Zoet verhaalt over lang vervlogen tijden, toen het kennelijk rapper reizen was via het water, dan over het drassige omringende terrein. De vele reizigers brachten ook de diversiteit in geloof mee. 'We hebben hier nog steeds een ruimdenkende gemeenschap, vind ik. Dat is de reden dat er in Oude Wetering voor katholieke, remonstrantse, hervormde en gereformeerde stromingen plaats was. Waarbij de laatste twee natuurlijk zijn opgegaan in de PKN. Wat mij verbaasde is dat je ze alle vier in één straat kon terugvinden. Het remonstrantse kerkje is het oudste in Nederland. Het is een pittoresk pand, van huiskamerformaat. Het was dan ook een kleine geloofsgemeenschap.'

Schipperscafés
Oude Wetering is een goed voorbeeld van lintbebouwing, een langgerekte rij huizen langs het grenskanaal De Wetering, dat per abuis weleens voor een echte rivier wordt aangezien. Het is echter een door mensenhanden uitgegraven waterweg, die de Ringvaart van de Haarlemmermeer en het Braassemermeer met elkaar verbindt. Het dorp was dan ook sterk gericht op de scheepvaart. In Oude Wetering vond je behalve de vele middenstanders ook bedrijven als scheepswerven, zeilmakerijen, bevoorradingswinkels en natuurlijk de niet te vermijden schipperscafés. 'Het dorp floreerde door de scheepvaart. Er zat hier veel nijverheid. Praktisch elk huis had wel een winkelfunctie. Als je goed kijkt dan kun je aan de gevels zien dat het winkelpanden zijn geweest.'

Cohesie
De rest is geschiedenis, zou je kunnen zeggen. 'Door het droogmalen van het Haarlemmermeer viel de handel stil.' Er zijn nog wel enkele winkels, maar de economische activiteit heeft zich naar de omliggende steden verplaatst. Voor Zoet is dat geen reden geweest om met zijn handel uit Oude Wetering te vertrekken. 'Het is ook een heerlijke plek om te wonen. In een historische omgeving, in een gemeenschap met een grote sociale cohesie. Dat geeft het dorp iets extra's. Er is binding met het werk, je kunt er varen, vissen, roeien, zwemmen en het is er veilig.'

Wining en Deining
Zoet noemt een aantal belangrijke evenementen in het dorp. Zo wordt elk jaar door de Protestantse Gemeente Oude Wetering in de nabijheid van de Schenkel en de Sprengkerk een braderie gehouden. 'Die start begin juli en wordt erg goed bezocht.' Aan het eind van de zomervakanties wordt aan het water 'Wining en Deining' georganiseerd. Daar lijkt alles wat met Oude Wetering te maken heeft samen te komen. 'Het is een theater en vlootschouw. Iedereen die wat wil presenteren is welkom.' Dat houdt in dat iedereen die wil zich daar kan laten horen en zien. Een evenement om naar uit te kijken dus. Feestvieren kunnen ze in Oude Wetering en als het even kan, samen met het bevriende dorp Roelofsarendsveen. 'Met hen vieren we de Oranjefeesten, met vrijmarkt en muziek.' Zeker met dat laatste kun je bij de muzikale buur aankomen, gezien de vele bands die Roelofarendsveen rijk is.

Trots
Op een inwonertal van iets meer dan vierduizend mensen herbergt het dorp twee voetbalverenigingen: 'Alkmania en SVOW', meldt Zoet. 'Dat is best bijzonder.' Alkmania promoveerde naar de derde klasse, waar het helaas moeite heeft het hoofd boven water te houden, terwijl SVOW in de middenmoot van de vierde klasse bivakkeert. Hoe de prestaties ook mogen zijn, Oude Wetering is immer trots op de voetbalvertegenwoordiging uit het Kaagdorp waar het water nog steeds een belangrijke rol speelt. Zoet noemt de mooie jachthavens die het dorp rijk is: 'Het Watersportcentrum Braassemermeer, Jachthaven De Brasem en Jachtwerf Van der Meer.' Het is maar dat u het weet.

Bron: Witte Weekblad Holland Combinatie| Meer