Nieuwe Wetering

Foto

De naam Nieuwe Wetering wordt in 1342 samen met Rijpwetering en Oude Wetering voor het eerst genoemd. Tegenwoordig ligt het dorp ten westen van de snelweg A4. Tussen de A4 en het dorp is de HSL aangelegd en ten westen van het dorp ligt een tuinbouwgebied.

De bebouwing vormt een soort lint. Het dorp heeft het kleinste aantal straten van alle dorpskernen in Kaag en Braassem. Nieuwe Wetering heeft geen winkels, maar wel een groot verenigingsleven. Hierdoor heeft Nieuwe Wetering, ondanks de geringe omvang, toch een heel eigen identiteit.

Waar de sfeer van toen nog niet verdwenen is

Het zal niemand verbazen, maar het dorp dat aan de Nieuwe Wetering ligt, kreeg gemakshalve ook die naam. Het water was een soort trekvaart, compleet met jaagpad, waar in vroeger tijden hardwerkende mannen noeste arbeid verrichtten. Met een beetje fantasie zie je de paarden op de oever de schepen nog voorttrekken.

Vervlogen tijden
Die geschiedenis ligt al ver achter ons. Het jaagpad is verworden tot een fiets- en wandelpad en het dorpje kreeg meer inwoners, op dit moment iets meer dan 600. 'Voor die tijd lagen hier voornamelijk boerderijen met wat arbeiderswoningen', vertelt Rinus Spring in 't Veld. Het gesprek vindt plaats in een van die voormalige boerderijen, waar de toenmalige sfeer nog niet geheel verdwenen is. De handel, die met maar liefst drie bakkerijen, een melkboer, een kruidenier, een slager, een sigaren- en een fourniturenzaak naar verhouding welig tierde, is verdwenen. Erg jammer, vindt Rinus, want bij de bakker kon je zelfs op zondag terecht. 'Die was katholiek. Als je een brood nodig had, ging je even achterom. Dat kon hier overal. De mensen hadden tijd voor je. Nu heeft iedereen het druk.'

Saamhorigheid
Rinus heeft het overigens knap druk. Naast zijn dagelijks werk is hij voorzitter van de Oranjevereniging, de Priksleeclub en het Cultureel Centrum. Hij vertelt dat, ondanks dat aan Nieuwe Wetering de moderne tijd niet voorbij is gegaan, de dorpse saamhorigheid is gebleven. De basisschool en het Cultureel Centrum zijn sociale ontmoetingsplekken, wat ook geldt voor de muziekvereniging, die maar liefst tachtig leden telt. 'Van die vereniging gaat het verhaal dat, toen zij moesten verhuizen, zij hun muziekschool zelf hebben opgepakt en verplaatst.' Trekpleisters zijn de boerderij aan de Voorweg 101 en evenementen als het priksleeën in de winter (met voldoende ijs), het zomerfeest en Koninginnedag. 'Dat doen we vooral om de gezelligheid in stand te houden.'

Bron: Witte Weekblad Holland Combinatie| Meer